Over ons

Missie

Het Mediatrainingscentrum Noord-Nederland verzorgt mid-career en starter cursussen en workshops voor mediaprofessionals. Ook alle andere geïnteresseerden in nieuwe en oudere media kunnen bij Mediatrainingscentrum Noord-Nederland terecht voor capaciteitsopbouw op het gebied van (burger)journalistiek, nieuwe technieken en mediamarketing.

Visie

Journalistiek is leuk, interessant en nuttig. Door informatie, opinies en nieuws te selecteren, op betrouwbaarheid te controleren, aantrekkelijk te presenteren en te delen wordt iedereen wijzer. Geloofwaardige informatie is goed voor de burgers en voor de economie. Als Noord-Nederland goed op de hoogte wordt gebracht, draagt dat uiteindelijk bij aan maatschappelijke samenhang, diversiteit en een democratische praktijk.

Het Media Trainingscentrum Noord- Nederland werkt nauw samen met de NVJ Academy en de Organisatie Locale Omroepen Nederland (OLON).

Algemene gegevens:

KvK-nummer Mediatrainingscentrum Noord-Nederland: 02054776

Bank: NL33 TRIO 0198 0515 22 (BIC: TRIO NL2U)

Riouwstraat 33
9715 BT Groningen
info@mediatrainingscentrumnoord-nederland.nl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.